26 юни 2020

Списъци на записаните първокланици за учебната 2020/2021 година разпределени по паралелки

-> Списъци на записаните първокланици за учебната 2020/2021 година разпределени по паралелки
24 юни 2020

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

  Ръководството на 54.СУ „Св.Иван Рилски“ обявява 6 свободни места след трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година.  Списъците с разпределените по паралелки записани първокласници за учебната 2020/2021 година ще бъдат публикувани на 26.06.2020 година.  
22 юни 2020

Трето класиране – прием в първи клас

18 юни 2020

Свободни места за трето класиране – прием в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,    Ръководството на 54.СУ „Св.Иван Рилски“ обявява 13 свободни места за трето класиране за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година.  Може да подадете заявление за участие в трето класиране от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. включително до 12.00 ч. в сградата или в електронната платформа на училището за прием в първи клас.   […]
15 юни 2020

Второ класиране – прием в първи клас

Уважаеми родители!     В срок от 16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. /включително/  може да запишете приетия на второ класиране кандидат за първи клас.   Необходими документи при записване: Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група Копие от акта за раждане на детето Документ/и, удостоверяващи декларирани допълнителни критерии   Работно време на комисията:   16.06.2020 г. /вторник/ –        8:30 – […]
11 юни 2020

Краен срок за подаване на заявления за прием в 1. клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници! Напомняме Ви, че наближава крайния срок за подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – 12.06.2020 г /включително/ до 17.00 часа. За да участвате във втория етап е необходимо да подадете отново заявление. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18.00 часа.
11 юни 2020

Свободни места – 2. клас, 3. клас и 4. клас

Свободни места в паралелките начален етап в 54.СУ „Св.Иван Рилски“ към 11.06.2020 година   Клас Брой места Език 2 1 Руски език 2 3 Английски език 3 3 Немски език 3 6 Английски език
8 юни 2020

Свободни места за второ класиране – прием в първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.
4 юни 2020

Служебни бележки за завършен 7. клас

1 юни 2020

Първо класиране – прием в първи клас

-> Списък – I-во класиране
28 май 2020

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места, затова се налага да се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца, която ще се проведе на  1.06.2020 от 11.00 в сградата на 54.СУ  в присъствието на представители на Обществения съвет.  Списъкът на приетите първокласници на първо класиране за учебната 2020/2021 година […]
18 май 2020

Информация за седмокласниците и техните родители – НВО и кандидатстване след седми клас

Уважаеми седмокласници, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година  започват. За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията: Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва: Български език и литература – 15.06.2020 г. , начало 9:00 часа Математика -17.06.2020 г., начало 9:00 часа Английски език […]
11 май 2020

Заявления за 1. клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Уведомяваме Ви, че от 14.05.2020 година заявленията за първи клас ще се приемат и на място в училище. Работното време на комисията е: 8:30 – 16:00 часа Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на: obrazovanie@sofia.bg   или на телефон 02 9433183
5 май 2020

ОТНОСНО: Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“, вх. № РУО1-9454/30.04.2020 г. ПРИЛОЖЕНИЕ: Отворено писмо на държавен фонд „Земеделие“ Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД
5 май 2020

Прием в 7.клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите […]
27 април 2020

ВАЖНО и СПЕШНО за родителите на учениците от 1-4 клас

2 април 2020

Обръщение от РЗИ

Вижте тук.
27 март 2020

Дистанционно обучение – организация

25 март 2020

Телефони за услуги и сигнали

16 март 2020

Дистанционно обучение

Скъпи родители, При въпроси и проблеми, Ви молим, обръщайте се към класния ръководител на Вашето дете. При възникналата ситуация ръководството на училището не може своевремнно да отговаря на всички запитвания. Днес поради голямото натоварване имаше затруднения в работата с електронния днвеник, но към момента положението е овладяно от нашите партньори в „OneBook“. Ако все още нямате профил в електронния дневник или […]
Седмично меню