28 май 2020

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия е по-голям от броя на свободните места, затова се налага да се приложи процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца, която ще се проведе на  1.06.2020 от 11.00 в сградата на 54.СУ  в присъствието на представители на Обществения съвет.  Списъкът на приетите първокласници на първо класиране за учебната 2020/2021 година […]
18 май 2020

Информация за седмокласниците и техните родители – НВО и кандидатстване след седми клас

Уважаеми седмокласници, уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година  започват. За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията: Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва: Български език и литература – 15.06.2020 г. , начало 9:00 часа Математика -17.06.2020 г., начало 9:00 часа Английски език […]
11 май 2020

Заявления за 1. клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Уведомяваме Ви, че от 14.05.2020 година заявленията за първи клас ще се приемат и на място в училище. Работното време на комисията е: 8:30 – 16:00 часа Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на: obrazovanie@sofia.bg   или на телефон 02 9433183
5 май 2020

ОТНОСНО: Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Приложено Ви изпращам отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд „Земеделие“, вх. № РУО1-9454/30.04.2020 г. ПРИЛОЖЕНИЕ: Отворено писмо на държавен фонд „Земеделие“ Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО  –СОФИЯ-ГРАД
5 май 2020

Прием в 7.клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите […]
27 април 2020

ВАЖНО и СПЕШНО за родителите на учениците от 1-4 клас

2 април 2020

Обръщение от РЗИ

Вижте тук.
27 март 2020

Дистанционно обучение – организация

25 март 2020

Телефони за услуги и сигнали

16 март 2020

Дистанционно обучение

Скъпи родители, При въпроси и проблеми, Ви молим, обръщайте се към класния ръководител на Вашето дете. При възникналата ситуация ръководството на училището не може своевремнно да отговаря на всички запитвания. Днес поради голямото натоварване имаше затруднения в работата с електронния днвеник, но към момента положението е овладяно от нашите партньори в „OneBook“. Ако все още нямате профил в електронния дневник или […]
16 март 2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

Във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19, със заповед на министъра на здравеопазването, на основата на решение на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение, от 16.03.2020 г. образователният процес в училищните сгради в страната се преустановява. Напомням, че за осигуряване на непрекъснатост на обучението и активна комуникация между учители, ученици и родители, министърът на образованието […]
16 март 2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,   Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и […]
12 март 2020

Правила за безопастност от заразяване

12 март 2020

Училищен стол

Уважаеми родители, Във връзка с настъпилите промени в организацията на учебните занятия ви информираме, че храненето в стола на учениците в периода 16-20.03. 2020г . ще се извършва със закупените купони и менюто от предишната седмица без презаверка само спазвайки дните . Купоните за 06.03.2020 г . може да върнете на лафката.   От училищното ръководство
11 март 2020

Удължаване на грипната ваканция

ВАЖНО!!! Уважаеми родители и ученици, със заповед №РД- 01-114/11.03.2020 г. на СРЗИ е продължена обявената грипна епидемия на територията на София – град  до 13.03.2020 г. (вкл.). По предписание на Столична регионална здравна инспекция, грипната ваканция на учениците от област София – град се удължава до 15.03.2020г.
5 март 2020

Грипна ваканция до 11-ти март включително

27 февруари 2020

Ден на отворените врати – 25.03.2020 г.

3 февруари 2020

Седмично разписание II-ри срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП – II СРОКСЕДМИЧНА ПРОГРАМА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – II СРОК
24 януари 2020

Грипна ваканция

15 януари 2020

За родители

Седмично меню