8 ноември 2021

СЪОБЩЕНИЕ до родители на ученици от начален етап

  Уважаеми родители на ученици от начален етап, Във връзка със спецификата на училището и известни трудности при сформиране  на екипите за тестване на малките ни учениците, ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ,  ще се организира от 16.11.2021г. при обичайния дневен режим за начало и край на учебните часове. На Вашето внимание и за по-лесно и безпроблемно усвояване алгоритъма на изследване на малките ученици, […]
16 ноември 2020

За 16.11.2020 г.

Уважаеми родители, Във връзка с постъпила информация от 15.11.2020 г., за положителен тест за COVID-19 на учител в ГЦОУД-1“В“ клас, Ви информираме следното: Считано от 16.11.2020 г. , учениците от I “В”  клас са карантинирани за период от 10 дни от последния ден на контакт с учителя – 10.11.2020 г. За този период, учениците преминават в обучение от разстояние в […]
12 ноември 2020

Информация за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19

Oсигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще […]
6 ноември 2020

За 06.11.2020 г.

Уважаеми родители, Във връзка с постъпила информация от 05.11.2020 г., за положителен PСR тест за COVID-19 на учител на  VII “а” клас, Ви информираме следното: Считано от 06.11.2020 г. , учениците от VII “а”  клас са карантинирани за период от 10 дни. За този период, учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда, според седмичното разписание на паралелката. Учениците […]
5 ноември 2020

За 05.11.2020 г.

Уважаеми родители,  към днешна дата в училището каранинираните паралелки с  ученици,  които се обучаваха в електронна среда са вече в училище. В момента има 17 броя учници, който са  карантинирани от РЗИ като контактни на болен близък роднина и  няма много отсъстващи ученици  с други установени заболявания.     05.11.2020г  
3 ноември 2020

За 03.11.2020 г.

Уважаеми родители,  към днешна дата в училището имаме регистрирани два положителни теста за Ковид 19 и имаме каранинирана една паралелка ученици от четвърти клас и пет ученика от друга паралелка,  които се обучават в електронна среда. Карантината им изтича съответно на 04.11.2020 г. В момента няма много отсъстващи ученици  с други установени заболявания     03.11.2020г  
29 октомври 2020

За 29.10.2020 г.

Уважаеми родители,  към днешна дата в училището имаме регистрирани два положителни теста за Ковид 19 и имаме каранинирани две паралелки ученици от четвърти клас и пет ученика от друга паралелка,  които се обучават в електронна среда. Карантината им изтича съответно на 03.11 и на 04.11. 2020 г. В момента няма много отсъстващи ученици  с други установени заболявания. 29.10.2020 г.  
28 октомври 2020

Заповед за преминаването на учениците от гимназиален етап към обучение от разстояние в онлайн среда

 
28 октомври 2020

За 28.10.2020 г.

Уважаеми родители,  към днешна дата в училището имаме регистрирани два положителни теста за Ковид 19 и имаме каранинирани две паралелки ученици от четвърти клас и пет ученика от друга паралелка,  които се обучават в електронна среда. Карантината им изтича съответно на 03.11 и на 04.11. 2020 г. В момента няма много отсъстващи ученици  с други установени заболявания. 28.10.2020 г.  
27 октомври 2020

За 27.10.2020 г.

Уважаеми родители,  към днешна дата в училището имаме регистрирани два положителни теста за Ковид 19 и имаме каранинирани две паралелки ученици от четвърти клас и пет ученика от друга паралелка,  които се обучават в електронна среда. Карантината им изтича съответно на 03.11 и на 04.11. 2020 г. В момента няма много отсъстващи ученици  с други установени заболявания. 27.10.2020 г.  
Седмично меню