Дейности по приемането на ученици след завършен VІІ клас в 54.СУ „ Св. Иван Рилски“ за учебната 2022/2023 година

Седмично меню