54.СУ „Св. Иван Рилски“ е в списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 година с решение номер 523 на МС от 22.07.2021 година

Седмично меню