Площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата бе открита в столичното 54. СУ „Свети Иван Рилски“

Седмично меню