ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители (5-12. клас) - I-ви СРОК 2022/2023
Консултациите с учениците и родителите от прогимназиален и гимназиален етап ще се провеждат в електронната система на училището.
  • ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на ученици (5-12. клас) - I-ви СРОК 2022/2023

  • Консултациите с учениците и родителите от прогимназиален и гимназиален етап ще се провеждат в електронната система на училището.