НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

От 2000 г. 54. СОУ “Св. Иван Рилски” работи по различни проекти. Така нашите ученици имат възможност да участват в извънкласни и в извънучилищни дейности, да осмислят свободното си време, да развиват своите творчески интереси и дарования, да ангажират въображението и способностите си, да се развиват физически, интелектуално и личностно. С участието ни в тези проекти ние се стремим да популяризираме традициите в българското образование в процеса на изграждане на ценностна система и продължаваме да създаваме облика на едно съвременно училище, което отдавна е поставило пред себе си европейска мярка за обучение, възпитание и реализация на учениците. Училището спечели два проекта за многоучилищни партньорства по секторна програма “Коменски” към програмата на ЕК “Учене през целия живот”. В периода 2010 – 2012 година учители и ученици изпълняват разнообразни дейности и имат възможност да пътуват в различни европейски страни – партньори по проектите.

УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК „STUDIO 54“

studio54

MATHS AND SCIENCE ADVENTURE

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH THE SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS AND THE COMMISSION CAN NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THERE IN.

Our journey to Cyprus

ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ

В края на февруари месец учениците 54-­то СУ „Св.Иван Рилски” Денислав и Ивелина от 11 клас, заедно с Магдалена и Никол от 10 клас, пътуваха до Финландия, придружени от г­н Желев, преподавател по физика в училището. Заедно с деца и учители от Португалия, Полша, Кипър и Унгария, бяха част от проект по „Еразъм+” – „Математически и научни приключения”. Посетиха няколко от Финландските градове. Първият ден учениците бяха настанени в гр.Оулу, където имаха възможността да видят университета там, някои музеи и да разгледат града. Останалите дни бяха настанени в Карсамаки – малко, но много снежно и красиво селище. Там те успяха да се запознаят с много нови и различни хора.

Разгледаха училището, извършиха експерименти по физика, съзтезаваха се по групи с учениците от другите държави, опитаха местни ястия, споделиха презентации и си обмениха информация за различията на всяка държава. Посетиха местната църква, която имаше необичаен модернистичен вид, но бе построена по стари класически методи. Освен прекараното време в училището и посещението в църквата, децата имаха възможността да опитат и да се научат да готвят традиционните им сладки. Нашите ученици ги запознаха и с една наша традиция, а именно раздаването на мартенички на първи март като подариха по една на всички ученици и учители. В един от дните децата успяха да разгледат и „Pyhasalmi Mine”, най­дълбоката желязна мина в Европа, в която бе изграден и действащ научен център за изследване на елементарни частици. Учениците се убедиха, че сауни във Финландия има навсякъде, включително и в мината. Последната вечер се насладиха на танци, игри, пунш и сладки в училищния салон.

Статията е написана от Ивелина Влахова, 11Б клас, и редактирана от г­н Желев