Участие на ученици  от 54. СУ „Св. Иван Рилски“ в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Седмично меню