Учениците се обучават по учебния план на английските гимназии

Профилиращите предмети в паралелките с профил чуждоезиков са:
английски език, втори чужд език, БЕЛ и ИТ /или история, география по избор/

 
По учебен план класовете изучават:


VІІІ клас

 • 18 часа седмично английски език
 • Български език, математика, изобразително изкуство, музика, ФВС, ИТ

ІХ клас

 • 7 часа седмично английски език
 • 4 часа седмично втори чужд език /руски или немски по избор/
 • История и цивилизация и психология и логика – на английски език

Х клас

 • 7 часа седмично английски език
 • 4 часа седмично втори чужд език
 • История и цивилизация и етика и право на английски език

ХІ клас

 • 5 часа седмично английски език
 • 4 часа седмично втори чужд език
 • 5 часа седмично БЕЛ
 • История и цивилизация и философия на английски език

ХІІ клас

 • 8 часа седмично английски език
 • 4 часа седмично втори чужд език
 • 5 часа седмично БЕЛ
 • 4 часа седмично четвърти профилиращ предмет /история, география, ИТ по избор/

 

Всички останали общообразователни предмети се изучават с хорариума за задължителна подготовка на всички средни общообразователни училища.


Като втори чужд език училището предлага обучение по Руски и Немски език по избор. Училището разполага с квалифицирани преподаватели, преподаващи на английски език следните предмети:

 • История и цивилизация
 • Психология и логика
 • Философия
 • Етика и право
 • Физика и астрономия /От тази година училището възнамерява да въведе обучение по География и икономика също на английски език./


Като СИП /Свободноизбираема подготовка/ училището предлага:

 • Журналистически клуб
 • Литературен клуб
 • Майсторски клас по пиано
 • Майсторски клас по музика
 • История на киното
 • История на изкуството
 • Кариерно ориентиране и др.

 

 

Седмично меню