СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА  УЧЕБНАТА  2024/ 2025 ГОДИНА

 I. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА

 II. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ  КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК – 1 СВОБОДНО МЯСТО
 2. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА

III. СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА
 2. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 4 СВОБОДНИ МЕСТА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС:

Подаване на заявления за прием –      от 17 юни до 21 юни

Класиране на учениците и изнасяне на списък –   25 юни

Записване на класираните ученици   - от  26 до 28 юни

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

 • Общ годишен успех за завършен клас
 • Годишната оценка по Математика
 • Годишната оценка по Български език и литература
 • Годишната оценка по Чужд език

Максимален общ бал – 24

При равен бал се взема резултатът от участие в СМТ , олимпиади,  състезания  и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец
 2. Копие на ученическата книжка или копие на Удостоверение за завършен клас
 3. Копия на грамоти от състезания, конкурси и др.
 4. Служебна бележка с резултатите от СМТ, олимпиади  и други състезания.

         / служебната бележка няма задължителен характер /

 


Седмично меню