Свободни места за прием на ученици към 07.07.2022 г. в 54. СУ "Свети Иван Рилски" за учебната 2022/2023 година
12 клас – паралелка с профил " Чужди езици" – 10 свободни места
12 клас – паралелка "Софтуерни и хардуерни науки" – 5 свободни места
Седмично меню