Свободни места за прием на ученици в гимназиален етап към 07.09.2022 г. в 54. СУ "Свети Иван Рилски" за учебната 2023/2024 година

1 свободно място – 12. клас с профил " Софтуерни и хардуерни науки"
Седмично меню