Обществен съвет

Събрание на Обществения съвет – Протокол № 5 / 14.03.2023 г.
Събрание на Обществения съвет – Протокол № 4 / 07.02.2023 г.
Събрание на Обществения съвет – Протокол № 3 / 05.01.2023 г.
Събрание на Обществения съвет – Протокол № 2 / 11.08.2022 г.
Събрание на Обществения съвет – Протокол № 1 / 19.04.2022 г.
Седмично меню