Документи за родители

Удостоверение за еднократна помощ за първи клас
Удостоверението се изтегля от сайта на 54. СУ, попълва се от родителите и заверява в канцеларията на училището.
Изтегли удостоверение за еднократна помощ за първи клас
Заявление за удостоверение за преместване
Заявление за преместване
Заявление за отсъствие на ученик – 3 дни
Заявление за отсъствие на ученик – 7 дни
Заявление за ЦДО (занималня)
Заявление за ФУЧ
Заявление за ЗИП (задължително избираем предмет)
Заявление за ИУЧ за 1. и 5. клас (избираеми учебни часове)
Заявление за СИП (свободно избираем предмет)
Заявление за ЗИП (два броя на страница)
Седмично меню