Годишен отчет на методическо обединение Начален етап, 2016 г.