Съобщение

54. СУ търси спешно фирма за външно почистване на прозорци.

тел. за връзка 0884 801 586

Соня Василева -директор

ОБЯВИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Оферти ще се приемат в канцеларията до 30.09.2016 г.
Оферти ще се приемат от 16.06.2016 г. до 30.06.2016 г. в канцеларията.

ОФЕРТИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ДОКУМЕНТИ