Училилищно настоятелство

54. СУ „Свети Иван Рилски“ е училище с утвърдено име и традиции.

Ние родителите, избрали това училище, искаме най-доброто за качествено обучение и развитие на децата ни. Училището разполага с добра материална база и ние искаме да допринесем за нейното обогатяване и развитие, както и да подпомогнем училището в цялостната му бъдеща дейност.

ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Документи

ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 11.12.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 15.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 31.01.2019 г.
ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 04.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 15 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 10.05.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 14 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 18.04.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 13 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 18.12.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 12 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 11.10.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 21.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 15.02.2017 г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 15.02.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 17.11.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 8 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 26.05.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 7 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 25.02.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 6 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 25.02.2016 г.
ПРОТОКОЛ № 5 ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ 25.02.2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ
УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
Седмично меню