Начален етап

Албена Павлова - Кирилова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анелия Асенова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Весела Петкова

 • Старши учител по АЕ в начален етап 

Галина Донкова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галина Цветкова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Даниела Ганчева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Диана Цветанова

 • Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Елена Гуглева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Емилия Методиева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Емилия Райкова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Златка Чардакова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Иванка Лекова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Йова Миткова

 • Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мариана Анаткова

 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Георгиева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Димитрова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Марияна Мишева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV кла

Таня Николова

 • Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Таня Атанасова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Трендафилка Раева

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Юлия Вълчинова

 • Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Директори

Соня Василева

 • Директор
 • Старши учител по математика и информатика

Даниела Цанкова

 • Заместник директор, учебната дейност – начален етап
 • Старши учител по компютърно моделиране

Цветелина Георгиева

 • Заместник-директор, учебната дейност – прогимназиален етап
 • Старши учител по история и география

Ирена Симеонова

 • Заместник-директор, учебната дейност – гимназиален етап
 • Учител по английски език

Гергана Велкова

 • Заместник-директор, административно-стопанска дейност

Вержиния Станкева

 • Учител по компютърно моделиране и ИТ

Педагогически съветници

Антоанета Механджиева

 • Педагогически съветник
 • Учител по философски цикъл

София Папазова

 • Педагогически съветник

Ресурсни учители

Деница Иванова

Логопед

Мария Пенева

Администрация

София Папазова

 • Библиотекар

Радка Стойнова

 • Касиер

Маргарита Симеонова

 • Домакин

ГЦОУД

Анелия Асенова

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Даниела Стоянова

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Даринка Георгиева

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Евгения Витанова

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Иванка Димитрова

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Искра Каспарян

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Катя Мирчева

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Катя Статкова

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Любомира Калеева

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Магдалена Чафадарова

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Николета Николова

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Радостина Алексиева

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Светла Спасова 

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

София Алексиева

 • Учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Стефка Димитрова

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас)

Цвета Куртева

 • Старши учител в ГЦОУД в начален етап (I-IV клас) 

Прогимназиален и гимназиален етап

БЕЛ

Бойка Стоянова

 • Старши учител по БЕЛ в прогимназиален етап

Ина Драгомирова

 • Учител по БЕЛ в прогимназиален етап

Йотка Иванова

 • Учител по БЕЛ и история в прогимназиален и гимназиален етап

Павлинка Панчева

 • Старши учител по БЕЛ в прогимназиален етап

Надежда Илиева

 • Учител по БЕЛ в прогимназиален етап

Десислава Тодорова

 • Учител по БЕЛ в гимназиален етап

Станислава Чорбаджийска

 • Учител по БЕЛ в гимназиален етап 

 

Английски език

Анета Спасова

 • Старши учителпо АЕ в прогимназиален етап

Едвард Каракашян

 • Главен учител по АЕ в гимназиален етап

Елисавета Рашед

 • Старши учител по АЕ в прогимназиален етап

Елисавета Стоицева

 • Старши учител по АЕ

Петя Панчева - Дрехарска

 • Учител по АЕ

Радост Дюлгерова

 • Старши учител по АЕ в гимназиален етап

 

Немски език

Кристина Димитрова

 • Старши учител по НЕ в прогимназиален етап

Станимира Костова

 • Учител по НЕ в начален етап

 

Руски език

Целиана Москаленко

 • Старши учител по РЕ в гимназиален етап

 

Испански език

Стефка Христова

 • Учител по Исп.Е в гимназиален етап
 
Математика

Анастасия Димитрова

 • Старши учител по математика в ГЕ

Ваня Любенова

 • Старши учител по математика в прогимназиален етап

Владимир Александров

 • Учител по математика в гимназиален етап

Галя Кирилова Георгиева

 • Старши учител по математика в ПГЕ

Здравка Кисьова

 • Старши учител по математика в прогимназиален етап

Росица Стойкова-Димитрова

 • Учител по математика в прогимназиален етап

 

Компютърно моделиране, информатика и информационни технологии

Галина Петкова

 • Старши учител по информатика и ИТ в гимназиален етап

Данка Михова

 • Старши учителпо по КМ и ИТ в прогимназиален етап

Силвия Зеркова

 • Главен учител по информатика и ИТ в гимназиален етап

Атанаска Веселинова

 • Старши учител по информатика и ИТ в ПГЕ и ГЕ

Ромео Михайлов

 • Учител по информатика и ИТ в ПГЕ и ГЕ

Ралица Йорданова

 • Учител по информатика и ИТ в ПГЕ и ГЕ
История и цивилизации

Жива Господинова

 • Учител по история и цивилизация в ГЕ

Мария Александрова

 • Старши учител по история и цивилизации в ПГЕ

Силвия Цветкова

 • Старши учител по история и цивилизация в ПГЕ

 

География и икономика

Надежда Станкова

 • Учител по география и икономика в ПГЕ и ГЕ

Теменужка Цанова

 • Главен учител по география и икономика в ПГЕ
 
Философия

Дани Котев

 • Учител по философия и гражданско образование в ГЕ

 

Биология и здравно образование

Биляна Екова

 • Старши учител, БЗО в гимназиален етап

Галина Маринова-Кожухарова

 • Учител по БЗО в прогимназиален етап

Мери Маджарова

 • Старши учител по БЗО в прогимназиален етап

 

Физика и астрономия

Нели Дочева  

 • Учител по физика и астрономия в ПГЕ и ГЕ
 
Химия и опазване на околната среда

Петя Бираджиева

 • Старши учител по ХООС в ПГЕ и ГЕ
 
Музика

Зорниица Георгиева

 • Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап

Милена Томова

 • Старши учител по музика в прогимназиален етап
 
Изобразително изкуство

Дара Желязкова

      Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

   Росица Чафадарова

         Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап

 

Технологии и предприемачество

Валери Илиев

 • Старши учител по технологии и предприемачество в ПГЕ
 
Физическо възпитание и спорт

Александър Александров

 • Старши учител по ФВС в гимназиален етап

Валентина Куюмджиева

 • Старши учител по ФВС в прогимназиален етап

Методи Киричков

 • Учител по ФВС в гимназиален етап

Петрана Танчева

 • Учител по ФВС в прогимназиален етап

Поля Замфирова

 • Старши учител по ФВС в прогимназиален етап

Иво Кирилов

 • Старши учител по ФВС в начален етап

Петя Александрова

 • Старши учител по ФВС в начален етап
Седмично меню