Прием на ученици в 1. клас за учебната 2022/2023 година

Съобщение до родителите на децата за прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 26.04.2022 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.


Полезно

  • Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1. клас и инструкция за ползване на КЕП /квалифициран електронен подпис/. Вижте тук ->
  • Как да кандидатстваме онлайн в ясла, ПГУ и 1. клас ? Вижте тук ->


 

Карта на района на училището и адреси

 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

 

 

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Към наредбата --->> ТУК


 

 

 

Следете графика за дейностите по електронния прием в 1. клас за учебната 2022/2023 година и нашите актуални съобщения


 

 

Информация за записване на ученици в 1 клас за учебната 2022/2023 година, след I класиране (публ. на 19.05.2022 г.)

Уважаеми родители,

След първо класиране /06.06.2022г./, както и след всички останали такива, предвидени в Графика за дейностите по прием на деца в 1 клас на общинските училища за учебната 2022/2023 година, Ви очакваме за записване в работно време / от 08.00 до 18.00 часа/. Не забравяйте да вземете със себе си и следните документи:

1. Генерирано от профила на детето в ИСОДЗ и разпечатано на хартиен носител Заявление за записване.
2. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
3. Акт за раждане на детето- копие.


 

 

Списък 1 класиране за 1 клас през ИСОДЗ, учебна 2022/2023 година (публ. на 06.06.2022 г.)

Класиране 1 --->> ТУК


 

 

Оферти за ученически униформи -учебна 2022/2023 година (публ. на 06.06.2022 г.)

ТРЕА-44 EООД --->> ТУК
БОНИТА СТИЛ --->> ТУК


 

 

Списъци на учениците от 1 клас в 54 СУ - учебна 2022/2023 година

--->> ТУК


 

 

Съобщение за родителите на учениците в 1 клас -учебна 2022/2023 година

 

Свободни места за 1 и 2 текущи класирания за 1 клас 01.09.-09.09.2022г.

 

Седмично меню