Прогимназиален етап 2023/2024

Свободни места за прием на ученици в шести и седми клас за учебната 2023/ 2024 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ  КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК – 4 СВОБОДНИ МЕСТА
 2. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА
   

СВОБОДНИ МЕСТА В СЕДМИ КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА
 2. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ ЧЕСТА
 3. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 6 СВОБОДНИ МЕСТА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС:

Подаване на заявления за прием – от 15 юни до 21 юни

Класиране на учениците и изнасяне на списък – 23 юни

Записване на класираните ученици – от  26  до 27 юни

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

 • Общ годишен успех за завършен клас
 • Годишната оценка по Математика
 • Годишната оценка по Български език и литература
 • Годишната оценка по Чужд език

Максимален общ бал – 24

При равен бал се взема резултатът от участие в СМТ , олимпиади,  състезания  и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец
 2. Копие на ученическата книжка или копие на Удостоверение за завършен пети клас
 3. Копия на грамоти от състезания, конкурси и др.
 4. Служебна бележка с резултатите от СМТ, Олимпиади  и други състезания. / служебната бележка няма задължителен характер /

 


Свободни места за прием на ученици в шести и седми клас за учебната 2023/ 2024 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ  КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК – 4 СВОБОДНИ МЕСТА
 2. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА
   

СВОБОДНИ МЕСТА В СЕДМИ КЛАС

 1. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ  ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ МЕСТА
 2. ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК – 2 СВОБОДНИ ЧЕСТА
 3. ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 6 СВОБОДНИ МЕСТА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС:

Подаване на заявления за прием – от 15 юни до 21 юни

Класиране на учениците и изнасяне на списък – 23 юни

Записване на класираните ученици – от  26  до 27 юни

 

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

 • Общ годишен успех за завършен клас
 • Годишната оценка по Математика
 • Годишната оценка по Български език и литература
 • Годишната оценка по Чужд език

Максимален общ бал – 24

При равен бал се взема резултатът от участие в СМТ , олимпиади,  състезания  и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец
 2. Копие на ученическата книжка или копие на Удостоверение за завършен пети клас
 3. Копия на грамоти от състезания, конкурси и др.
 4. Служебна бележка с резултатите от СМТ, Олимпиади  и други състезания. / служебната бележка няма задължителен характер /

 


Седмично меню