Проект " Иновации в дейстие"


Проект BG05M20P001-5.0001-0001 "Равен достъп до училищно бразование в условията на кризи" 

В периода от 19.01.23г. до 30.01.2023г. бе проведено обучение на 29 педагогически специалисти от 54 СУ по ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Обученията бяха организирани според изискванията на проекта в малки групи от по 5 учителя, като ръководители на групите бяха педагогически специалисти от училището в ИКТ направление. Темите на обученията бяха – „Мултимейдиини образователни технологии за ефективен образователен процес с обучение от разстояние в електронна среда“ ,  „ Оценяване постиженията на учениците при присъствено сихронно обучение от разстояние в електронна среда“  и „Оценяване на знанията на учениците в електронна среда“.

 


„Чрез играта ще науча правилата и ще се движа безопасно”

Екип колеги спечелиха проект
„Чрез играта ще науча правилата и ще се движа безопасно”
по направление:
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО - МОЕ ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ
към Столична община и със съфинансиране от МОН.
С оказаната финансова подкрепа в двора на 54.СУ “Св.Иван Рилски“ се изгради интерактивна площадка, която позволява на учениците да учат правилата за движение чрез игра и така да бъдат по - сигурни и защитени на пътя.
В разработването на проекта взеха участие:
Диана Цветанова, Албена Стоева- Милушева, Анета Спасова, Елена Гуглева, Юлия Вълчинова и Валери Илиев
За повече информация, моля посетете линка:

https://wakelet.com/@BDP4875


54. СУ работи по проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

 


Нашите ученици

От 2000 г. 54. СОУ “Св. Иван Рилски” работи по различни проекти. Така нашите ученици имат възможност да участват в извънкласни и в извънучилищни дейности, да осмислят свободното си време, да развиват своите творчески интереси и дарования, да ангажират въображението и способностите си, да се развиват физически, интелектуално и личностно. С участието ни в тези проекти ние се стремим да популяризираме традициите в българското образование в процеса на изграждане на ценностна система и продължаваме да създаваме облика на едно съвременно училище, което отдавна е поставило пред себе си европейска мярка за обучение, възпитание и реализация на учениците. Училището спечели два проекта за многоучилищни партньорства по секторна програма “Коменски” към програмата на ЕК “Учене през целия живот”. В периода 2010 – 2012 година учители и ученици изпълняват разнообразни дейности и имат възможност да пътуват в различни европейски страни – партньори по проектите.

 


Училищен вестник „Studio 54“

 


Maths and Science adventure

This project has been funded with the support from the european commission. This publication reflects the views only of the authors and the commission can not be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.


Посещение на ученици във Финландия

В края на февруари месец учениците 54-­то СУ „Св.Иван Рилски” Денислав и Ивелина от 11 клас, заедно с Магдалена и Никол от 10 клас, пътуваха до Финландия, придружени от г­н Желев, преподавател по физика в училището. Заедно с деца и учители от Португалия, Полша, Кипър и Унгария, бяха част от проект по „Еразъм+” – „Математически и научни приключения”. Посетиха няколко от Финландските градове. Първият ден учениците бяха настанени в гр.Оулу, където имаха възможността да видят университета там, някои музеи и да разгледат града. Останалите дни бяха настанени в Карсамаки – малко, но много снежно и красиво селище. Там те успяха да се запознаят с много нови и различни хора.

Разгледаха училището, извършиха експерименти по физика, съзтезаваха се по групи с учениците от другите държави, опитаха местни ястия, споделиха презентации и си обмениха информация за различията на всяка държава. Посетиха местната църква, която имаше необичаен модернистичен вид, но бе построена по стари класически методи. Освен прекараното време в училището и посещението в църквата, децата имаха възможността да опитат и да се научат да готвят традиционните им сладки. Нашите ученици ги запознаха и с една наша традиция, а именно раздаването на мартенички на първи март като подариха по една на всички ученици и учители. В един от дните децата успяха да разгледат и „Pyhasalmi Mine”, най­дълбоката желязна мина в Европа, в която бе изграден и действащ научен център за изследване на елементарни частици. Учениците се убедиха, че сауни във Финландия има навсякъде, включително и в мината. Последната вечер се насладиха на танци, игри, пунш и сладки в училищния салон.

Статията е написана от Ивелина Влахова, 11Б клас, и редактирана от г­-н Желев

 

poster_Magi_new
Седмично меню