Заявление до класен ръководител
Удостоверение за еднократна помощ за първи клас
Удостоверението се изтегля от сайта на 54. СУ, попълва се от родителите и заверява в канцеларията на училището.
Изтегли удостоверение за еднократна помощ за първи клас
Заявление за удостоверение за преместване
Заявление за преместване
Заявление за ЦДО (занималня)
Заявление за ФУЧ
Заявление за ЗИП (задължително избираем предмет)
Заявление за ИУЧ за 1. и 5. клас (избираеми учебни часове)
Заявление за СИП (свободно избираем предмет)
Заявление за ЗИП (два броя на страница)
Седмично меню