• График за провеждане на часа за консултиране на родители и водене на училищна документация през II срок на учебната 2022/2023 г. – прогимназиален етап
 • График за провеждане на класни работи – II срок 22-23г.
 • График за провеждане на часа за консултиране с ученици – II срок 22-23г.
 • График за провеждане на трети час по ФВС – II срок 22-23г.
 • График за провеждане на часа за консултиране с родители – II срок 22-23г.
 • График за провеждане на ФУЧ – прогимназиален и гимназиален етап – II срок 22-23г.
 • График за консулатции с родители (начален етап) – I-ви СРОК 2022/2023
 • График за консултации с ученици (начален етап) – I-ви СРОК 2022/2023
 • График за столово хранене (ГЦОУД)- I-ви СРОК 2022/2023
 • График за провеждане на часа за консултиране на родители (5-12. клас) – I-ви СРОК 2022/2023
  Консултациите с учениците и родителите от прогимназиален и гимназиален етап ще се провеждат в електронната система на училището.
 • График за провеждане на часа за консултиране на ученици (5-12. клас) – I-ви СРОК 2022/2023
  Консултациите с учениците и родителите от прогимназиален и гимназиален етап ще се провеждат в електронната система на училището.
 • График за провеждане на трети час по ФВС (5-12. клас) – I-ви СРОК 2022/2023
 • Седмично меню