Защо сме различни?

  • Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата.
  • Нашите възпитаници показват отлични резултати на олимпиади и състезания.
  • За учебната 2017/2018 г. на Държавни зрелостни изпити по Български език и литература нашите ученици имат среден успех Добър 4.42, а по Английски език – Мн.добър 5.26
  • 54. СУ участва в множество международни проекти, като Pimms transfer; Обучение за околната среда”В зелено и синьо”, По програма Коменски „Детективски истории”; Landscape of Europe; Международната награда на херцога на Единбург (The Duke of Edinburgh’s International Award) – програма за личностно развитие на млади хора и др. като си партнира с училища в над 10 европейски страни.

 

54. СУ предлага изключителна богати възможности за извънкласна дейност и професионално ориентиране на учениците:
  • Журналистически клуб, който списва и издава ежемесечно училищен вестник „Студио 54”
  • Литературен клуб – Формация по творческо писане, която съществува от 2001г. и развива литературните таланти, като работи с издателства и присъства в публичното пространство с три самостоятелни сборника /стихове и проза/, както и с едно съвместно издание
  • Спортни клубове по баскетбол, волейбол, тенис на маса, хандбал и др.
  • Над 20 различни клуба по интереси / приложни изкуства, рисуване, музика и др./

Ученическият парламент на 54.СУ е член на Националната асоциация на ученическите парламенти. Той е създаден през 2006г. и организира различни извънкласни изяви на учениците – благотворителни акции, празненства, концерти и др.

 

Седмично меню